ساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمان شهرداری شاهین شهر

[mgt_icon_box_wp icon_font=”map-signs” animateicon=”1″ title=”محل اجرا : اصفهان، شاهین شهر ” title_position=”right” color=”white” css_animation=”right-to-left”][/mgt_icon_box_wp][mgt_icon_box_wp icon_font=”shield” animateicon=”1″ title=”وزن سازه : 1300 تن” title_position=”right” color=”white” css_animation=”right-to-left”][/mgt_icon_box_wp]