پروژه ساخت سوله صنعتی شرکت گل افرام

[mgt_icon_box_wp icon_font=”map-signs” animateicon=”1″ title=”محل اجرا : اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خ بو علی 7″ title_position=”right” color=”white” css_animation=”right-to-left”][/mgt_icon_box_wp][mgt_icon_box_wp icon_font=”shield” animateicon=”1″ title=”وزن سازه : 230 تن” title_position=”right” color=”white” css_animation=”right-to-left”][/mgt_icon_box_wp][mgt_icon_box_wp icon_font=”user” animateicon=”1″ title=”کارفرما : شرکت گل افرام” title_position=”right” color=”white” css_animation=”right-to-left”][/mgt_icon_box_wp]