ساخت ونصب سوله شماره 26 میدان تره بار اصفهان

[mgt_icon_box_wp icon_font=”map-signs” animateicon=”1″ title=”محل اجرا : اصفهان، میدان میوه و تره بار اصفهان” title_position=”right” color=”white” css_animation=”right-to-left”][/mgt_icon_box_wp][mgt_icon_box_wp icon_font=”shield” animateicon=”1″ title=”وزن سازه : 280 تن” title_position=”right” color=”white” css_animation=”right-to-left”][/mgt_icon_box_wp][mgt_icon_box_wp icon_font=”user” animateicon=”1″ title=”طول: 7000 متر مربع” title_position=”right” color=”white” css_animation=”right-to-left”][/mgt_icon_box_wp]