انواع اتصالات اسکلت فلزی ساختمان جهان صنعت چهلستون

اسکلت فلزی | انواع اتصالات اسکلت فلزی

اسکلت فلزی

در این مقاله قصد داریم انواع اتصالات رایج اسکلت فلزی را مورد تحلیل و برسی قرار داده و نکات مهم در این زمینه را در یک بستر کامل انتشار دهیم، به طوری که بتوانیم راهنمای خوبی در زمینه ساخت و ساز و متریال مناسب برای ساخت بناها در اختیار شما قرار دهیم.

اسکلت فلزی متشکل از فولاد، تیر و ستون می باشد. ستون های سازه اسکلت فلزی به دو صورت عمودی و افقی قرار گرفته اند و امروزه پیکر ساختمان های زیادی در سطح شهرهای کشور را پوشش داده اند. بنیادی ترین مصالح به کار رفته در اسکلت فلزی فولاد می باشد که در حال حاضر از پراهمیت ترین مصالح در صنایع ساخت و ساز به شمار می رود. از حائز اهمیت ترین مزایای فولاد که موجب گردیده تا در اسکلت فلزی به کار برده شود مقاومت بالا، جوش پذیری، شکل پذیری، خم پذیری، همگن بودن و ارتجاعیت محسوب می شود.

به کار بردن اسکلت فلزی در سازه ها و ساختمان ها موجب گردیده تا از وزن کمتری بهره ببرند و در برابر هرگونه ضربه، فشار و عوامل بیرونی نظیر زلزله مقاومت و استحکام بیشتری نشان دهند. پس می توان گفت سازه های دارای اسکلت فلزی دارای تعادل نسبی بیشتری می باشند.

اتصالات اسکلت فلزی و اسکلت پیش ساخته در اصفهان

 

اتصالات اسکلت فلزی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 • اتصال ساده

 • اتصال صلب تیر و ستون

نکات مهم در مورد اتصال ساده اسکلت فلزی

 • استفاده در قاب های ساده یا اتصال تیرهای فرعی به اصلی.
 • هیچ گونه گیرداری در محـل اتصـال وجـود نـدارد و دوران در محـل اتصال به راحتی صورت می گیرد.
 • نوع ساده این اتصال، استفاده از نبشی های جان با یا بدون نبشـی هـای نشیمن می باشد.
 • این نوع اتصال فقط بـرای انتقـال نیـروی برشـی طـرح و محاسـبه مـی گردد.
 • اتصالات ساده تیر به ستون و شاهتیر

انواع اتصال ساده اسکلت فلزی

این اتصالات بر دو نوع هستند:

 • اتصال با جفت نبشی جان

معمولا دو عدد نبشـی را در کارخانـه به جان تیر جوش می دهند . جوش های بین نبشی و سـتون یـا شـاهتیر رادر کارگاه در روی کار انجام می دهند.

 • اتصال با نبشی نشیمن

ایـن نـوع اتصـال را در عکـس العمل هـای نسبتا کوچک تا حدود ۱۵تن به کار می برند. نبشی نشیمن عمل نصب و تنظیم تیر را آسان می کند.
این نبشی را معمولا قبلا در کارخانه یا پای کار در ارتفاع لازم به سـتون جوش می دهند و بعد تیر روی آن سوار و بـه آن جـوش مـی شـود. دراین اتصال، نبشی کمکی دیگری در بالای تیر نصب و جوش مـی شـود که در محاسبه در مقابل عکس العمل های تکیه گاه به حساب نمی آیـد و عمل آن تنها ثابت کردن تیر در محل خود و تامین تکیه گـاه عرضـی و جلوگیری از غلتیدن آن است. لازم به ذکر است که وقتی عکس العمل زیادتر از حد تحمل نبشی گردد، می توان از نبشی تقویت شده مثلثی یامستطیلی استفاده کرد. ضخامت صفحه نشیمن گاه در حـدود ضـخامت بال تیر انتخاب می شود.

انواع اتصال تیر و ستون اسکلت فلزی

 • اتصال گیردار

بطور کلی اتصالاتگیردار به اتصالی گفته می شود که کاملا بصورت صلب بوده و اجازه حرکت در هیچ یک از جهات X,Y,Z برای تیر وجود نداشته باشد و تنها ممان یا لنگر (M) در آن ایجاد خواهد شد. این نوع اتصال باید دارای گیرداری کامل باشد که معمولا بوسیله ورق زیرسری به عنوان نشیمن و ورق روسری (کله گاوی) و در صورت لزوم ورق یا نبشی جان (ورق تودلی) ایجاد می گردد که جزئیات اجرایی آن نظیر برش ها و ابعاد جوش ها باید دقیقا مطابق نقشه های اجرایی انجام شود.

اتصالات گیردار تیر به ستون اسکلت فلزی

 

این اتصالات می تواند بصورت فلنچی و یا توسط ورق اسپلایس بصورت پیچ و مهره ای و یا مستقیما توسط جوش اجرا گردد.

نکات مهم در این اتصال به شرح زیر می باشد:

 • استفاده در قاب خمشی
 • عکس اتصال ساده با توجه بـه درجـه گیـرداری، در آن دورانـی صـورت نمی گیرد.
 • اتصال صفحات در بالا و پایین علاوه بر اتصال جـان تیـر بـه بـال سـتون متصل می گردد.
 • انواع اتصال تیر به ستون
 • اتصال یک پل ممتد به ستون.
 • اتصال دو پل به ستون کناری.
 • اتصال سه پل به ستون.
 • اتصال دو پل ممتد خورجینی.
 • اتصال دو پل ممتد خورجینی و دو پل غیر ممتد.
 • اتصالات نیمه گیردار(نیمه صلب)

اتصالاتي را كه مقداري گيرداري در تكيه گاه بوجود مي آورند و در نتيجه بايد برش ولنگر هر دو را تحمل كنند اتصالات نيم گیردار مي ناميم .در اين حالت دوران زاويه بين تير و ستون صورت مي گيرد ،ولي مقدار آن كمتر از حالت ( الف) است . در عين حال ، مقداري لنگر گير داري در تكيه گاه توليد مي كند و گير داري آن بسته به وضع اتصالات بار و دهانه تير ممكن است بين 20 تا 90 درصد باشد.

 • اتصالات مفصلی

اتصالات مفصلی دارای دو جهت ممانعت حرکتی X,Y می باشند و ممان یا لنگر را منتقل نمی نمایند. به همین دلیل در این نوع اتصالات ورق های اتصال گیردار وجود نخواهد داشت و تنها بالا و پایین اتصال بوسیله جوش به ستونها متصل می شود. اتصالات مفصلی در حقیقت دارای یک نشمین (ورق نشیمن با یا بدون لچکی و یا نبشی نشیمن) و در صورت نیاز دارای ورق یا نبشی جان (تودلی) خواهد بود. در اتصالا پیچ و مهره ای، می توان اتصال مفصلی را تنها بوسیله یک ورق جان ایجاد نمود. کنترل جوش ورق جان در این نوع اتصالات به ستون و یا تودلی تیرهای حمال، دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد. زیرا در صورت وجود نقص در جوش آن اتصال بسیار شکننده و خطرناک خواهد بود.

اتصالات مفصلی اسکلت فلزی و پیش ساخته ساختمان

 

«چنانچه قصد اجرای اسکلت فلزی را دارید، برای مشاوران جهان صنعت چهلستون تماس بگیرید.»

 • سازه پایدار

به سازه ای پایدار گفته می شود که بتواند در مقابل بارهایی که ممکن است به آن وارد شود تعادل خود را حفظ کند، تغییر شکل آن خیلی بزرگ نباشد مشروط به آنکه سازه طاقت تحمل بار را داشته باشد.

 • اتصال خورجینی

نحوه اجراي اتصال خورجيني بدين طريق است كه تیرهای باربر از طرفین ستون ها به طور یكسره عبور داده می شوند و روی نبشی هایی كه در طرفین ستون نصب شده اند قرار می گیرند و معمولا در بالای هر تیر هم یك نبشی قرار می دهند، لذا اتصال خورجینی تامین كننده نشیمن برای عبور یك جفت تیر سرتاسری از طرفین ستون است.این اتصال در مقابل بارهای جانبی عملكرد خوبی نداشته و تنها برای تحمل بارهای قائم مناسب هستند و بارهای جانبی را بایستی سیستم های دیگری چون بادبندها تحمل كنند.

اتصالات خورجینی اسکلت فلزی و اسکلت پیش ساخته ساختمان

 

 • اتصال ستون به صفحه ستون

اتصال ستونها به بیس پلیت نیز مانند تمام اتصالات سازه ای دیگر، هم می تواند بصورت گیردار اجرا گردد و هم بصورت مفصلی. با این تفاوت که اگر اتصال بصورت گیردار اجرا گردد، باید در جهت گیرداری از ورقهای سخت کننده (استیفنر) استفاده نمود، ولی اتصالات مفصلی نیازی به سختی گیر نداشته و تنها ستون را می توان بوسیله نبشی به بیس پلیت متصل نمود. توجه به کیفیت، نوع و بعد و اندازه طول جوش در اتصال ستون به صفحه ستون دارای اهمیت بالایی است که باید به آن دقت نمود.

 • اتصالات تیر به تیر اسکلت فلزی

در اجرای اسکلت فلزی ساختمان اتصالات دارای جایگاه ویژه‌ای است. مهمترین اتصال اسکلت فلزی ساختمان مربوط به اتصال تیر به ستون است که یکپارچگی سازه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در قسمت‌های مختلف سازه اتصال تیر به ستون اتفاق نمی‌افتد. پس نیاز است که تیر به تیر به صورت عمود متصل شود. قبل از اجرای سازه فولادی نیاز به طراحی دقیق اتصالات جهت افزایش یکپارچگی است. برای این منظور در اتصال تیر به تیر موارد زیر باید رعایت شود.

اطمینان از اینکه جزئیات اتصال به گونه‌ای طراحی شده است که لنگر اسمی در اتصال توسعه یابد. این مسئله نباید به صورت عمس بر اعضای متصل و همچنین اجزا اتصال اثر منفی بگذارد. اتصال باید به صورتی طراحی شود که در حالت شکل‌پذیر رفتار نماید.

اتصالات تیر به تیر اسکلت فلزی و پیش ساخته ساختمان

 

مزایای اسکلت فلزی

 • کاهش حجم فونداسیون
 • کاهش قابل ملاحظه وزن ساختمان
 • بالا بردن چشم گیر سرعت پیشرفت پروژه
 • امکان بازرسی و تست های غیر مخرب در کلیه مراحل انجام عملیات
 • بالا بردن میزان سطح زیر بنا
 • امکان اصلاح و رفع عیب در هر مرحله بدون تخریب و از بین رفتن مصالح
 • امکان انجام عملیات در شرایط مطلوب کارخانه و در نتیجه دقت و کیفیت بالا و مطلوب

 

جهان صنعت چهلستون متخصص در اجرای انواع اسکلت فلزی و ساخت سوله در ایران می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و  ارتباط با مشاوران جهان صنعت، با ما تماس بگیرید.

جهت درخواست همکاری با جهان صنعت چهلستون، به صفحه ” همکاری با ما ” مراجعه کنید.

مقالات مرتبط:

 

نوشته: اخبار و مقالات، سئو: آوین نت

5/5 - (2 امتیاز)