ساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمان شهرداری شاهین شهر

  • ساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمان شهرداری شاهین شهر
محل اجرا : اصفهان، شاهین شهر
وزن سازه : 1300 تن

Category: steel frame structure

Share:

0 comments

Write a comment

Leave a Reply