ساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمان 7 طبقه

  • ساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمان 7 طبقه
محل اجرا : اصفهان، خیابان امام خمینی
وزن سازه : 190 تن
کارفرما : آقای امیری