عملیات ساخت و نصب سازه فلزی تقاطع غیر همسطح سعید آباد بزرگ راه آزادگان تهران

  • عملیات ساخت و نصب سازه فلزی تقاطع غیر همسطح سعید آباد بزرگ راه آزادگان تهران
محل اجرا : تهران
وزن سازه : 1100 تن
کارفرما : شرکت نصر اصفهان